Green Marketing International - Exporters Of The Finest South African Fruit

Exporters Of The Finest
South African Fruit

Fruit calendar

Fruit supply calendar

Pack week WK41 WK42 WK43 WK44 WK45 WK46 WK47 WK48 WK49 WK50 WK51 WK52 WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10 WK11 WK12 WK13 WK14 WK15
Nectarines - Yellow Flesh
SUNECTWENTYONE - Super Star®   Nectarines Nectarines Nectarines Nectarines                                            
Patagonia - NEW     Nectarines Nectarines                                              
Diamond Bright     Nectarines Nectarines                                              
Garcima - NEW       Nectarines Nectarines                                            
Garofa - NEW         Nectarines Nectarines                                          
Alpine         Alpine Alpine Alpine Alpine Alpine                                    
Sunburst             Sunburst Sunburst Sunburst Sunburst                                  
Spring Bright                   Spring Bright Spring Bright Spring Bright Spring Bright                            
Big Top                     Big Top Big Top                              
Bella Rosa                         Bella Rosa Bella Rosa Bella Rosa                        
Summer Bright                         Summer Bright Summer Bright Summer Bright                        
Ruby Diamond                         Ruby Diamond Ruby Diamond Ruby Diamond                        
Bella Nova                         Bella Nova Bella Nova Bella Nova Bella Nova                      
Diamond Zee                               Diamond Zee Diamond Zee                    
August Red                                 August Red August Red August Red August Red              
September Bright                                       September Bright September Bright            
Autumn Bright                                       Autumn Bright Autumn Bright            
Late Fair                                     Late Fair Late Fair Late Fair            
Nectarines - White Flesh WK41 WK42 WK43 WK44 WK45 WK46 WK47 WK48 WK49 WK50 WK51 WK52 WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10 WK11 WK12 WK13 WK14 WK15
Flavela   Flavela Flavela Flavela Flavela                                            
Top Pearl                   Top Pearl Top Pearl Top Pearl                              
Monrose                   Monrose Monrose Monrose                              
Kay Pearl                       Kay Pearl Kay Pearl                            
Summer Pearl                         Summer Pearl Summer Pearl                          
Fire Pearl                         Fire Pearl Fire Pearl Fire Pearl                        
Viking Pearl                         Viking Pearl Viking Pearl Viking Pearl                        
Apricots WK41 WK42 WK43 WK44 WK45 WK46 WK47 WK48 WK49 WK50 WK51 WK52 WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10 WK11 WK12 WK13 WK14 WK15
Mogador       Mogador Mogador Mogador                                          
Colorado         Colorado Colorado Colorado                                        
Supergold           Supergold Supergold Supergold                                      
Suaprinine - Honeycot®           Suaprinine Suaprinine Suaprinine Suaprinine                                    
Charisma           Charisma Charisma Charisma Charisma                                    
Imperial           Imperial Imperial Imperial Imperial                                    
Soldonne             Soldonne Soldonne Soldonne Soldonne                                  
Suaprieight               Suaprieight Suaprieight Suaprieight                                  
Suapriseven               Suapriseven Suapriseven Suapriseven                                  
Bebeco               Bebeco Bebeco Bebeco                                  
Nectacot WK41 WK42 WK43 WK44 WK45 WK46 WK47 WK48 WK49 WK50 WK51 WK52 WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10 WK11 WK12 WK13 WK14 WK15
Unico           Unico Unico Unico                                      
Peaches WK41 WK42 WK43 WK44 WK45 WK46 WK47 WK48 WK49 WK50 WK51 WK52 WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10 WK11 WK12 WK13 WK14 WK15
Supechseventeen - New - Amber Crest®   Peaches Peaches                                                
Supechfifteen - New - Amber Crest®   Peaches Peaches Peaches Peaches Peaches                                          
Supechsixteen - New - Amber Crest®     Peaches Peaches Peaches Peaches                                          
Spring Princess   Peaches Peaches Peaches Peaches                                            
Transvalia         Peaches Peaches Peaches Peaches Peaches Peaches                                  
Temptation             Peaches Peaches Peaches Peaches                                  
Sunrich                   Peaches Peaches                                
Red Plums WK41 WK42 WK43 WK44 WK45 WK46 WK47 WK48 WK49 WK50 WK51 WK52 WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10 WK11 WK12 WK13 WK14 WK15
ARC PR-4 - African Rose®         African Rose African Rose African Rose African Rose                                      
Pioneer         Pioneer Pioneer Pioneer Pioneer Pioneer                                    
Sapphire               Sapphire Sapphire Sapphire Sapphire Sapphire                              
Ruby Sun - New                   Ruby Sun Ruby Sun Ruby Sun                              
Plumsweet X                       Plumsweet X Plumsweet X                            
Souvenir                     Souvenir Souvenir Souvenir Souvenir                          
Reubennel                     Reubennel Reubennel Reubennel Reubennel                          
Fortune                       Fortune Fortune Fortune Fortune                        
Lady Red                       Lady Red Lady Red Lady Red Lady Red Lady Red                      
Ruby Red                         Ruby Red Ruby Red Ruby Red                        
August Yummy                         August Yummy August Yummy August Yummy                        
Plumbred VI                         Plumbred VI Plumbred VI Plumbred VI Plumbred VI                      
Ruby Crunch                             Ruby Crunch Ruby Crunch Ruby Crunch                    
Laetitia                             Laetitia Laetitia Laetitia Laetitia Laetitia Laetitia              
Ruby Star                                     Ruby Star Ruby Star Ruby Star Ruby Star          
ARC PR2 - African Delight®                                   African Delight African Delight African Delight African Delight African Delight African Delight        
September Yummy - New                                           September Yummy September Yummy September Yummy      
Interspecific Plums WK41 WK42 WK43 WK44 WK45 WK46 WK47 WK48 WK49 WK50 WK51 WK52 WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10 WK11 WK12 WK13 WK14 WK15
Flavorosa               Flavorosa Flavorosa Flavorosa                                  
Plumagranate (Super Nova®) - New                     Plumagranate Plumagranate Plumagranate                            
Red Phoenix - New                         Red Phoenix Red Phoenix Red Phoenix Red Phoenix                      
Flavor King                         Flavor King Flavor King Flavor King Flavor King                      
Green Red                                 Green Red Green Red                  
Black Plums WK41 WK42 WK43 WK44 WK45 WK46 WK47 WK48 WK49 WK50 WK51 WK52 WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10 WK11 WK12 WK13 WK14 WK15
Suplumfortyone - Black Diamond®       Black Diamond® Black Diamond® Black Diamond® Black Diamond®                                        
Suplumtwentyfive - Black Giant®         Black Giant® Black Giant® Black Giant®                                        
Suplumfortytwo - Black Giant®             Black Giant® Black Giant®                                      
Purple Majesty               Purple Majesty Purple Majesty Purple Majesty Purple Majesty                                
Black Pearl                       Black Pearl Black Pearl Black Pearl                          
Suplumeleven - Black Diamond®                     Black Diamond® Black Diamond® Black Diamond® Black Diamond® Black Diamond®                        
Larry Anne                               Larry Anne Larry Anne Larry Anne Larry Anne                
Southern Belle                                   Southern Belle Southern Belle Southern Belle Southern Belle            
Suplumsix - Angeleno®                                     Angeleno® Angeleno® Angeleno® Angeleno® Angeleno® Angeleno®      
Yellow Plums WK41 WK42 WK43 WK44 WK45 WK46 WK47 WK48 WK49 WK50 WK51 WK52 WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10 WK11 WK12 WK13 WK14 WK15
Sunkiss - African Pride®                     Sunkiss Sunkiss Sunkiss Sunkiss                          
Sundew                     Sundew Sundew Sundew Sundew                          
ARC PR-1 - Sun Supreme®                             Sun Supreme® Sun Supreme® Sun Supreme® Sun Supreme®                  
Sun Breeze                               Sun Breeze Sun Breeze Sun Breeze                  
Songold                               Songold Songold Songold Songold Songold              
Afrigold                                   Afrigold Afrigold Afrigold              

Infinity Select
mon ami
Rose Street